Thành ủy Bắc Kạn biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2018

Trong giai đoạn 2014-2018 Thành ủy Bắc Kạn có 30 đồng chí được tuyên dương là những Bí thư tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trước công việc của đảng, trước nhân dân; năng động sáng tạo, tâm huyết với mọi nhiệm vụ; các Đảng bộ cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các chi bộ luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, góp phần giải quyết những vướng mắc, tồn tại. Nhiều chi bộ đã thực hiện đổi mới về phương thức lãnh đạo đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh qua từng năm, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cù Ngọc Cường đã biểu dương những cố gắng của các Bí thư chi bộ thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới các đồng chí Bí thư chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp Uỷ cần thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng và duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng điều lệ Đảng. 

Nhân dịp này, Thành ủy Bắc Kạn đã trao Giấy chứng nhận cho 30 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2018 và lựa chọn 07 đồng chí tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ cấp tỉnh tổ chức trong thời gian tới.