Thành ủy Bắc Kạn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Ngày 1/12, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho trên 300 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được bồi dưỡng 04 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; nghiệp vụ công tác Dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các đồng chí bí thư, phó bí thư nói riêng và cấp ủy các cấp nói chung nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                             Hoàng Thạc