Thành ủy Bắc Kạn giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I/2021

Sáng ngày 13/4, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chủ trì.

 Toàn cảnh buổi giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2021

          Trong quý I/2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy các cấp phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ; thành lập các tổ công tác tham dự sinh hoạt tại các chi bộ, dự các cuộc họp, nắm thông tin, dư luận xã hội; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong quý I/2021, không có đơn thư tố cáo khiếu nại kỷ luật Đảng.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo: Thường trực Thành ủy nhận được 12 đơn (trong đó có 10 đơn đề nghị, 01 đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại). Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư, cấp giấy CNQSDĐ. Sau khi xem xét, đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

Trong quý II/2021, Thành ủy Bắc Kạn chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát và thực hiện đúng kế hoạch năm 2021; phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền, trước hết tập trung giải quyết tố cáo đối với những trường hợp liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (nếu có).

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chỉ đạo: Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chương trình, kế hoạch năm 2021; quan tâm rà soát nội dung, chương trình kiểm tra toàn khóa; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả và chất lượng cao nhất. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình./.

Đặng Tuyết