Thành ủy Bắc Kạn giao ban công tác nội chính 06 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 09/7, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác nội chính 06 tháng đầu năm 2020. Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn kết luận hội nghị

Theo báo cáo của khối nội chính nêu: cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Nhìn chung công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được phát hiện giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “ điểm nóng”; công tác phòng, ngừa, tấn công, trấn áp các loại  tội phạm được đẩy mạnh; công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp  ngày càng được nâng cao; Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng  đối với việc thực hiện pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố…

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2020 được triển khai thực hiện theo kế hoạch.  Hầu hết cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã chú trọng thực hiện việc kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; UBKT đảng ủy các cấp, đảng viên được phân công tham mưu thực hiện công tác kiểm tra của tổ chức đảng đã chủ động hơn trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Qua nghiên cứu báo cáo và thực tế triển khai nhiệm vụ, một số đại biểu cho rằng: một số cơ quan, đơn vị cần nâng cao tính bảo mật thông tin trên môi trường mạng Internet; Tỷ lệ thi hành án số việc có điều kiện cần làm rõ về số liệu các vụ việc, số tiền thi hành án đã thực hiện thực tế 06 tháng đầu năm 2020; Một số cơ quan thực thi việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai …cần báo cáo rõ số liệu vụ việc, số tiền đã thu hồi thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý hành chính để có giải pháp tháo gỡ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; về công tác kiểm tra, giám sát, đại biểu phường Sông Cầu, phường Phùng Chí Kiên cũng đề xuất bổ sung nội dung tập huấn cho cán bộ mới luân chuyển, nhận nhiệm vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn…

Trong năm nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị: người đứng đầu các cơ quan khối nội chính chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố Bắc Kạn rà soát, đôn đốc thực hiện việc xử phạt hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, xây dựng cơ bản,  đất đai… đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; các chi, đảng bộ chủ động tiếp công dân, tháo gỡ vướng măc, khó khăn ngay tại cơ sở; Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ  và các đoàn thể đối với hoạt động của cơ quan tư pháp.  Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân trong quá trình thực hiện các dự án để kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh tại cơ sở”. Trước mắt tập trung thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị nội dung cho Đại hội đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, Quân sự, công an cần đảm bảo về an ninh mạng trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; các cơ quan tư pháp đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính, tiếp tục quan tâm hoàn thiện bộ máy; về công tác nội vụ sau Đại hội cấp cơ sở chủ động rà soát đội ngũ cán bộ để điều chỉnh, quy hoạch, nhất là chuẩn bị công tác nhân sự cho bầu cử Đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Triệu Biển