Thành ủy Bắc Kạn thực hiện điều chuyển cán bộ xã, phường

Theo các Quyết định luân chuyển cán bộ của Thành ủy Bắc Kạn, đồng chí Bùi Văn Khiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa luân chuyển đến nhận công tác tại phường Sông Cầu, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Sông Cầu. Đối với đồng chí Bế Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu luân chuyển đến công tác tại UBND xã Dương Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Đối với đồng chí Hà Minh Tú – Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang luân chuyển công tác tại Ban tổ chức Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Minh Tú – Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang nhận Quyết định luân chuyển về công tác tại Ban tổ chức Thành ủy Bắc Kạn

Đối với 03 đồng chí cán bộ được luân chuyển công tác đợt này đều có thời gian công tác tại cơ sở từ 02- 03 năm, bản thân đã nỗ lực học hỏi,  cố gắng, phát huy tốt vai trò người đứng đầu ở cơ sở, giúp địa phương tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn. Trên vị trí công tác mới, lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, kinh nghiệm công tác, lãnh đạo nhân dân, chủ động tiếp cận nhanh với nội dung công việc mới, thăm nắm  địa bàn, tình hình tư tưởng nhân dân để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Đối với xã, phường tiếp nhận cán bộ luân chuyển sẽ đoàn kết, nỗ lực, giúp đỡ để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu Nghi quyết năm 2018 đề ra.

Hoạt động luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên của cấp ủy để nâng cao năng lực lãnh đạo, đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trẻ của thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.