Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 04/2018

Đối với nội dung chuẩn bị hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12: Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2015 – 2020. Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I năm 2018. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng nội dung tại hội nghị Đảng bộ Ban chấp hành lần thứ 12.

 Hội nghị còn tập trung thống nhất một số văn bản quan trọng khác như: Kế hoạch, giải pháp chống thất thu thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả rà soát và phương án giao đất cho các hộ dân theo Quyết định 58. Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho hoạt động kiểm tra tiến độ xây dựng Hồ nặm Cắt của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công tác kiện toàn cán bộ quản lý tại các trường THCS. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận những cố gắng của các đơn vị chuyên môn những tháng đầu năm đã nỗ lực đề ra được một số giải pháp sát với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó có ngành thuế đã sớm rà soát, thống kê, đưa ra các phương án chống thất thu thuế phù hợp, thống nhất cho chủ trương nuôi dưỡng, đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể nhằm tạo nguồn thu ngân sách ổn định. Đồng thời đề nghị một số phòng, ban chuyên môn như Phòng tài nguyên môi trường khẩn trương rà soát lại toàn bộ danh sách các hộ dân được giao đất thuộc các công trình, dự án đường tỉnh ủy, khu đô thị phía nam, công trình Bắc Sông Cầu, lập biểu thống kê chi tiết theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo cho hội nghị Đảng bộ Ban chấp hành thành phố lần thứ 12.