Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mở đầu chương trình hội nghị là các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, ý nghĩa ca ngợi công ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Lộc – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông qua báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó  qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Thành ủy Bắc Kạn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện học tập nghiêm túc các chuyên đề theo từng năm. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực quản lý nhà nước, lề lối làm việc để tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả, từ đó tạo được sự tin tưởng cho cán  bộ, đảng viên và nhân dân. Phần lớn các chi, đảng bộ đã bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức; tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung làm theo Bác phù hợp với đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chủ chốt các cấp đã nghiêm túc thực hiện việc nêu gương trong công tác cũng như cuộc sống hằng ngày, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu đi đầu trong công việc. Do vậy trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình tốt và có hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình điểm tiên tiến; công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giảm nhanh (từ 0,4% năm 2011 xuống còn 0,1% năm 2014). Sau 4 năm triển khai thực hiện, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể và 64 cá nhân; các chi đảng bộ trực thuộc biểu dương, khen thưởng 78 tập thể và 125 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được nghe đại diện các đơn vị phát biểu các ý kiến tham luận với nhiều nội dung sâu sắc đúc rút từ quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đó định hướng triển khai thực hiện học tập tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Thành phố Bắc Kạn sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chuyên đề học tập và các hoạt động học tập theo từng năm đặc biệt là việc thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra và tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ, đảng viên; trong hoạt động học tập và làm theo Bác của thành phố đã xuất  hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đây là kết quả tốt đẹp mà thành phố cần tiếp tục cố gắng để phát  huy. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến 

việc tuyên truyền học tập, thực hiện tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

Đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chỉ rõ để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 trong thời gian tiếp theo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp thị xã cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả và phù hợp hơn nữa đối với địa phương, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương Bác trong cuộc sống cũng như trong công tác; gắn liền việc thực hiện Chỉ thị số 03 với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ đảng viên cụ thể, thiết thực, coi việc thực hiện Chỉ thị là một trong những nhiệm vụ và tiêu chuẩn thi đua của cá nhân, đơn vị; tiếp tục nâng cao vai trò của các thành viên trong Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các bước của Chỉ thị.

Đồng chí Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Hội nghị đã khen thưởng và biểu dương 21 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để động viên các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 03 trong những năm tiếp theo.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị