Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin thời sự cuối năm 2021

Ngày 28/11, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến tới 08 điểm cầu xã, phường thông tin về các vấn đề thời sự cuối năm 2021. Dự có lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND thành phố, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đoàn thể và nguyên cán bộ nghỉ hưu là Đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh.

Các đại biểu nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới.

Tại hội nghị trực tuyến, gần 1.000 đại biểu được nghe Tiến sỹ Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới thời gian gần đây; tóm tắt một số sự kiện nổi bật trên thế giới, khu vực và trong nước năm 2021; thông tin tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới và trong nước; dự báo những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với Việt Nam trong những năm tiếp theo; định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

Qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở kịp thời nắm bắt được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách Nhà nước./.

Minh Cường