Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội thi “báo cáo viên giỏi” năm 2019

Tham dự hội thi có 23 thí sinh là báo cáo viên của thành phố và xã phường. Các thí sinh tham dự trải qua các phần thi là đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Hội thi nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa hoạt động báo cáo viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, kĩ năng thuyết trình. Thông qua Hội thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của báo cáo viên trong công tác truyền miệng, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên  môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở. Hội thi sẽ lựa chọn 02 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất để tham dự Hội thi “Báo cáo viên giỏi” cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 10/2019.

Hội thi kết thúc vào ngày 19/9/2018./.