Thành ủy Bắc Kạn tổ chức trao huy hiệu đảng cho 48 đảng viên đợt 3/2

Trong tổng số 48 đảng viên được trao đợt 3/2 này có 05 đồng chí được nhận huy hiệu  60 năm tuổi đảng, 05 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, 08 đồng chí nhận huy hiệu 45 tuổi đảng, 05 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, có 15 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên kiên trung với Đảng. Quá trình công tác của các đảng viên lão thành dù ở bất cứ nơi đâu và trên cương vị công tác nào, dù có nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng các bác, các đồng chí luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…