Thành ủy Bắc Kạn trao 188 huy hiệu Đảng đợt 19 – 5

Dịp này, có 188 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 05 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 170 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 05 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 07 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư thành ủy đã khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng chí Triệu Đức Lân đề nghị thế hệ trẻ những cán bộ, công chức, viên chức đảng viên trẻ hôm nay hãy ra sức học tập, noi theo gương của thế hệ đảng viên đi trước, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nỗ lực hơn nữa trong công tác học tập, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư mong muốn 188 đồng chí nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người Đảng viên, gìn giữ danh dự, phẩm chất cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.

Một số hình ảnh về buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 – 5