Thành ủy Bắc Kạn trao huy hiệu Đảng cho 197 đảng viên năm 2020

Năm 2020, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức 4 đợt trao tặng huy hiệu Đảng cho 197 đảng viên đủ 30,40,45,50, 55,60,65,70 và 75 năm tuổi Đảng.

        Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn trao huy hiệu Đảng đợt 19 – 5

Đây là đội ngũ đảng viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở, tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng với việc tôn vinh những đảng viên có tuổi đảng theo quy định, từ đầu năm đến nay, đảng bộ đã kết nạp 55 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 109 đảng viên dự bị; tổng số đảng viên của Đảng bộ tính đến thời điểm này là 4.320 đảng viên sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm của mình, có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Động viên con cháu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành các hương ước, quy ước của địa phương nơi cư trú. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các địa phương./.

Minh Cường