Thành ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT từ Thành ủy đến các Đảng ủy cơ sở được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm về kỷ luật của Đảng, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư kịp thời. Đảng bộ thành phố hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng, trong năm cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 50 tổ chức và 74 đảng viên. Giám sát chuyên đề 23 tổ chức đảng và 28 đảng viên.; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 tập thể và 04 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 01 tập thể và 03 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Cấp ủy cấp dưới và ủy ban kiểm tra Thành ủy ra quyết định thi hành kỷ luật 07 đảng viên; tiếp nhận 08 đơn thư tố cáo đảng viên và đã tiến hành phân loại, chuyển đơn, xử lý đơn theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đề nghị: Năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trọng đảng; Người đứng đầu cần chủ động quán triệt các văn bản hướng dẫn, tiến hành kiểm tra ở cấp mình phụ trách; Chỉ đạo các chi bộ kiểm tra đảng viên, nhất là có dấu hiệu vi phạm mới manh nha; Tích cực giáo dục, chính trị tư tưởng, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức tinh thông về nghiệp vụ. Tập trung hướng mạnh vào thực hiện kiểm tra, giám sát các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4. Lựa chọn các vấn đề dễ phát sinh sai phạm như: công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, tham ô tham nhũng,..; Tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên dưới 01 cấp theo chỉ đạo của Trung ương. Xử lý kịp thời đơn thư và quan tâm theo dõi, nội dung khắc phục sai phạm sau giám sát./.