Thành ủy công bố quyết định điều động, thuyên chuyển cán bộ

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/8/2017 về thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh giản biên chế, thành phố Bắc Kạn tổ chức bố trí, sắp xếp vị trí công tác đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố cụ thể Thành ủy tiếp nhận và điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Trung Xuân, Trưởng Đài truyền thanh – truyền hình giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng phòng Văn hóa – Thông tin giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và đồng chí Triệu Thị Nhoi – Phó Trưởng phòng Kinh tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn; thuyên chuyển, bổ nhiệm đồng chí Nông Đức Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố; đồng chí Âu Thị Xuân – Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Tâm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Bắc Kạn từ ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm công tác mới; đồng chí mong muốn trên cương vị mới với nhiệm vụ mới được Đảng và Nhà nước phân công, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng tập thể tại đơn vị mới phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ hơn tại các đơn vị công tác, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.