Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phát động thi đua năm 2017 và gặp mặt cán bộ tiền nhiệm nhân dịp đón xuân mới Đinh Dậu

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2016; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bằng các chương trình, kế hoạch để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về  quốc phòng – quân sự địa phương, công tác giảm nghèo, về tuyển quân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn tập phòng thủ, tổ chức đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ… HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các xã, phường tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đồng thời thực hiện đầy đủ các bước trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND thành phố khóa V, VI tổ chức tốt các kỳ họp.  Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. UBND thành phố, các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai và giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thu, chi ngân sách; cải cách hành chính; tiến hành rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố… Kết thúc năm 2016, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cấu kinh tế của thành phố (57,86%), sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (35,68%), sản xuất nông – lâm nghiệp (6,46%); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 334,98 tỷ; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 5.022; thu ngân sách 106,845 tỷ…

Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại như: Chưa có chỉ đạo đột phá rõ nét trong phát triển kinh tế, nguồn thu ngân sách không ổn định; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự đô thị vẫn còn những bất cập; cơ sở vật chất tại các nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhiều trường còn thiếu giáo viên; tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp còn hạn chế; việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cấp ủy còn chung chung, chưa cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Thành phố Bắc Kạn là đơn vị trung tâm của Tỉnh do đó cần phải có chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phù hợp, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, có cơ chế thu hút đầu tư phát triển; chú trọng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong đó chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh việc sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý đất đai. Làm tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, thành ủy đã tặng giấy khen cho 05 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2016, tặng giấy khen cho 06 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016, tặng giấy khen cho 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2012-2016. UBND thành phố trao tặng 65 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 99 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phát động thi đua năm 2016, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cố gắng thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, phấn đấu xây dựng Thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.