Thị ủy Bắc Kạn kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Sáng 08/10/2012, Thị ủy Bắc Kạn khai mạc Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tổ công tác Tỉnh ủy đến dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy thông qua các báo cáo: Kết quả học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo tập hợp các ý kiến góp ý đối với Ban Thường vụ Thị ủy của các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và ý kiến của các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); báo cáo giải trình các ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cần bám sát vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu, từ đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, đề ra những giải pháp khắc phục, đồng thời việc góp ý cho các đồng chí khác phải khách quan, thẳng thắn, tránh lợi dụng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình để thực hiện mục đích cá nhân; tự phê bình và phê bình lần này phải thực sự quyết liệt, trọng tâm vào việc ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng…

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày (08 – 09/10/2012)/.

Thu Cúc