Thị xã Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa – Thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ât Mùi năm 2015

Về công tác chỉ đạo: Phòng Văn hóa cần tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, lễ hội; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để tổ chức đánh bạc, hoạt động mê tín dị đoan. Phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, đa dạng phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của từng dân tộc tại địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi; Phối hợp với các phòng, ban liên quan, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động. 

Các hoạt động tuyên truyền: tập trung ca ngợi truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản ViệtNamtrong 85 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2014; kết quả thực hiện 4 năm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, cách mạng.

      Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ngày càng phát triển; tạo tiền đề và cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2015 của đất nước và của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết cổ truyền “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015”, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã thi đua lập thành tích chào mừng thị xã bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.