Thị xã Bắc Kạn chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Để phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn và một số bệnh truyền nhiễm khác trên đàn vật nuôi, hiện nay, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tích cực hưởng ứng các biện pháp phòng chống dịch; chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn, tiêm vắc – xin phòng các bệnh nguy hiểm, chủ động khai báo khi có dịch, giảm thiểu các hành vi có nguy cơ làm phát sinh lây lan dịch; tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, vùng có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao phát dịch.

UBND thị xã Bắc Kạn đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, trạm chuyên môn, UBND các xã, phường tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh năm 2012.

Theo công văn, UBND thị xã yêu cầu: UBND các xã, phường tổ chức, triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn theo nội dung tại kế hoạch số 57/KH-UBND và kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/6/2012 của UBND thị xã về phòng chống dịch bệnh tai xanh năm 2012 và phòng chống dịch bệnh lở mồm lon móng gia súc giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện phun thuốc khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường định kỳ vào các tháng 6, 9 và tháng 12/2012; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để hỗ trợ cho công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường.

Phòng Kinh tế, Trạm Thú y thị xã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ thuốc sát trùng đồng thời hướng dẫn các xã, phường phun thuốc khử trùng tiêu độc đúng thời gian và có hiệu quả.

 Thu Cúc