Thị xã Bắc Kạn: Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi

Theo số liệu thống kê của phòng Kinh tế, tổng đàn gia súc trên địa bàn thị xã là trên 22.000 con. Trong đó, đàn bò trên 380 con, đàn trâu trên 1.730 con, ngựa có 50 con và đàn lợn trên 20.000 con. Thị xã đã triển khai đến các xã, phường khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc; củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng trại; chủ động thu gom, dự trữ bảo quản rơm rạ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chăn nuôi được biết, chủ động trong việc phòng chống rét cho vật nuôi. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật về công tác phòng chống rét, đói cho vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế qua đó đảm bảo lợi ích về kinh tế cho người chăn nuôi./.