Thị xã Bắc Kạn: Công tác phát triển nông – lâm nghiệp tiếp tục đạt được kết quả khả quan

Thực hiện Nghị Quyết 06/NQ-TU ngày 19/4/2011 của  Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bắc Kạn về nhiệm vụ phát triển nông – lâm nghiệp giai đoạn 2011 – 2015, đến nay, công tác phát triển nông – lâm nghiệp của thị xã đã bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Diện tích, năng suất và sản lượng cây lúa tăng dần qua 02 năm. So với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tổng sản lượng lương thực có hạt thị xã trong năm 2012 là 4.611tấn, đạt 101% Nghị quyết; diện tích đất canh tác thực hiện theo mô hình 70 triệu đồng/ha đạt 120ha, bằng 109% Nghị quyết. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, công tác trồng và chăm sóc rừng luôn được quan tâm, chú trọng. Đến nay, độ che phủ rừng của thị xã là 63,7%, đạt 111,8 % Nghị quyết.

Trong 02 năm qua, thị xã đã thực hiện mô hình gieo sạ lúa được 13,52ha, thu hút 95 hộ gia đình tại 04 xã trên địa bàn tham gia. Kết quả, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt năng suất bình quân 60tạ/ha. Mô hình xử lý chất thải từ chăn nuôi được triển khai trên 8 xã, phường với 46 bể Biôgas đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, mô hình trồng cây dong riềng và mô hình nuôi gà H’mông đang được triển khai bước đầu thu được những kết quả nhất định. Dự án “Xây dựng mô hình thâm canh chuối tây tại thị xã Bắc Kạn” được đưa vào triển khai thực hiện từ tháng 6/2009 đến 9/2012 tại 2 xã Nông Thượng và Xuất Hoá đã thu được kết quả khả quan. Đặc biệt, mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô đem lại hiệu quả cao hơn hẳn, năng suất đạt được là 34tấn/ha nên thị xã đã mở rộng diện tích đến tất cả 4 xã trên địa bàn. Đối với Đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái giai đoạn 2012 – 2015, hiện nay, thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái giai đoạn 2012 – 2015 của thị xã, thành lập tổ kỹ thuật thẩm định chất lượng giống và tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ nông dân tham gia thực hiện Đề án… Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, đời sống đã đem lại hiệu quả cao, giúp cải thiện đời sống, tạo ra sự tin tưởng và hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp.

Theo Phòng Kinh tế thị xã cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng và đưa vào sản xuất các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của thị xã, tạo ra sản phẩm nông nghiệp mang tính chất hàng hoá, phấn đấu đến năm 2015 có 200ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng/ha; duy trì phát triển ổn định đàn trâu bò đạt 2.500 con, đàn lợn 17.000 con; thuỷ sản đạt diện tích 50ha với sản lượng đạt 120 tấn; trồng mới rừng 300ha/năm và nâng độ che phủ rừng lên 70%./.

Thu Cúc