Thị xã Bắc Kạn đánh giá công tác quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm 2014

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác quốc phòng – quân sự 9 tháng đầu năm và tổng kết quá trình xây đơn vị điểm vững mạnh toàn diện năm 2014. Qua 9 tháng triển khai thực hiện Ban CHQS thị xã BK cơ bản thực hiện tốt trọng tâm năm 2014 như: Tổ chứchọc tập các chỉ thị, Nghị quyết, tiến hành các đợt huấn luyện cho các lực lượng DQTV, DBĐV, hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu trị an tại Phường Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang…bên cạnh đó tập trung  phát huy nội lực của đơn vị,kế hợp công sức của bộ đội và nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương phục vụ cho việc củng cố tu sửa doanh trại, cảnh quan môi trường, mua sắm trang thiết bị. Đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kết quả đạt loại giỏi với điểm binh quân 8,13 điểm. Qua phong trào này đã làm thay đổi căn bản diện mạo hệ thống doanh trại của đơn vị theo hướng hiện đại. Cán bộ chiến sỹ tự giác sửa đổi, nâng cao lề  lối, tác phong trong công việc. Điều kiện sinh hoạt, đời sống văn hóa -tinh thần của cán bộ chiến sỹ từng bước được nâng lên.

Ngoài ra đơn vị còn kết hợp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với Hội thi “ Doanh trại chính quy, xanh , sạch, đẹp”. Hiện nay các nội dung phục vụ hội thi này đang được đơn vị kết hợp với các phòng chuyên môn của thị xã và các nhà thầu thi công thực hiện đúng các thủ tục cần thiết để đảm bảo chất lượng nội dung công trình đã đề ra. Các đại biểu cùng đến thăm quan hệ thống doanh trại, trang thiết bị của Ban CHQS thị xã BK./.