Thị xã Bắc Kạn đẩy mạnh Phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, cùng với đó là sự ra đời của Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên công tác PCCC trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã được các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể vào cuộc mạnh mẽ, trở thành nhiệm vụ của toàn dân…

Với phương châm “4 tại chỗ” và lấy công tác phòng ngừa là chính, hoạt động PCCC đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia PCCC. Qua đó, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này ở các cấp đã được nâng lên rõ rệt; vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật PCCC được nâng lên một bước, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn cháy nổ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của từng đơn vị, địa phương.

Điều đáng ghi nhận trong thực hiện Luật PCCC trên địa bàn thị xã những năm qua là đã xã hội hóa ngày càng sâu rộng công tác PCCC; thu hút được nhiều nguồn lực cho công tác PCCC; vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người đứng đầu địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác PCCC được đề cao; phong trào PCCC toàn dân phát triển sâu rộng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và duy trì phát huy hiệu quả. Hiện nay, thị xã có 01 Ban chỉ đạo PCCC cấp thị xã; 10 Ban chỉ huy PCCC; 8 đội PCCC cơ sở của các xã, phường; 34 tổ, đội PCCC thuộc các ban, ngành, đoàn thể; hàng trăm tổ, đội PCCC được bố trí ở khắp các doanh nghiệp, trường học, các cơ sở kinh doanh có nguy cơ về cháy nổ cao… Hàng năm, lực lượng này đều được tập huấn nghiệp vụ PCCC và trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy cần thiết để triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ và đảm bảo xử lý kịp thời khi có đám cháy xảy ra, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên toàn thị xã về công tác PCCC, góp phần xây dựng Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC ngày một lớn mạnh, thị xã Bắc Kạn đề ra những biện pháp cụ thể nhằm hạn chế số vụ cháy, cháy lớn và mức độ thiệt hại xảy ra trên địa bàn, như:

Thường xuyên kiện toàn các đội PCCC cơ sở, đội dân phòng theo quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, các dụng cụ, phương tiện chữa cháy phù hợp với từng loại cơ sở; rà soát, bổ sung, chỉnh lý và xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức huấn luyện, thực tập để nâng cao trình độ, kỹ năng chiến thuật cho lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng, đồng thời tạo sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với cơ sở; tổ chức xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC;

Công an thị xã là cơ quan tham mưu thường trực giúp Chủ tịch UBND thị xã xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định, Chỉ thị, văn bản của cấp trên về công tác PCCC, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình. Hàng năm thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC;

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường phối hợp với Công an thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thành lập các đội PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng thực hiện nội dung tuyên truyền các quy định, văn bản có liên quan về công tác PCCC đến tất cả các đối tượng trên địa bàn quản lý, đặc biệt là tại các khu chợ, cơ sở dịch vụ, khu dân cư, các khu rừng dễ cháy, các kho tàng, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nhiều nguy cơ cháy, nổ…; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; định kỳ thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội dân phòng, PCCC cơ sở, ở khu dân cư. Nhân “Ngày toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy 04/10” hàng năm tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về các hoạt động PCCC tại trụ sở UBND, các khu dân cư, tổ dân phố…/.

Thu Cúc