Thị xã Bắc Kạn giải tỏa hành lang An toàn giao thông

Dù tổ giải tỏa đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Bắc Kạn vẫn diễn ra phổ biến. Lỗi chủ yếu là lấn chiếm lòng lề đường làm nơi họp chợ, bán hàng, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, treo hoặc cắm các biển hiệu, mở các điểm bán hàng hóa sai quy định, tập trung nhiều nhất tại tuyến đường tổ 8b, 9b phường Đức Xuân và khu dân cư Quang Sơn.

 Việc ra quân quyết liệt của  tổ giải tỏa hành lang ATGT thị xã sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo sự ổn định, bền vững của các công trình giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ rất cần sự tự giác của mỗi người dân.