Thị xã Bắc Kạn họp Ban tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014

Để chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014; chiều 25/9/2014, thị xã Bắc Kạn tổ chức họp Ban tổ chức buổi lễ, đồng chí Ma Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban tổ chức chủ trì. Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thông qua Quyết định thành lập Ban tổ chức; Kế hoạch và chương trình tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của thị xã, sẽ được tổ chức vào sáng ngày 30/9/2014 tại trường THCS thị xã Bắc Kạn.

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban tổ chức đề nghị các thành viên BTC với chức năng nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ để buổi Lễ, góp phần tạo nên thành công của hoạt động xây dựng xã hội học tập của thị xã Bắc Kạn.