Thị xã Bắc Kạn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2014

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh và cổng thông tin điện tử thị xã Bắc Kạn về chiến dịch Chiến dịch Giờ Trái đất đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; vận động cộng đồng tích cực tham gia tắt đèn, biển quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất. Thực hiện công tác vệ sinh khu vực tổ chức sự kiện chính từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 29/3/2014 tại sân Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Bắc Kạn; tắt toàn bộ đèn trang trí, đèn quảng cáo và tắt 2/3 đèn đường trên tất cả các lộ chiếu sáng vào thời điểm Giờ Trái đất năm 2014; Triển khai tốt các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất; Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã vận động gia đình và nhân dân nơi cơ trú hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2014, tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện; tắt những thiết bị không cần thiết, các bóng đèn trang trí tại các cơ quan, đơn vị vào thời điểm diễn ra sự kiện để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất./.