Thị xã Bắc Kạn khai mạc lễ ra quân huấn luyện năm 2014

Trong thời gian từ ngày 01/4 – 7/2014, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập những nội dung về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QPQS; đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu phục kích, tập kích; tự bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn; đánh chiếm mục tiêu trong đô thị; lực lượng Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, cháy rừng; huấn luyện kỹ thuật đánh, bắt địch; Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, binh khí một số lựu đạn (Ф1, cần 97, lựu đạn phóng vỏ nhựa Việt Nam và M26-A2 của Mỹ) … Sau thời gian huấn luyện, học viên được hướng dẫn ôn luyện và kiểm tra về kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn và điều lệnh đội ngũ theo kế hoạch huấn luyện, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trở lên.

      Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho chiến sĩ DQTV nắm được chức trách nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương ở cơ sở, kỹ thuật chiến thuật dân quân tự vệ, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra tại địa phương.