Thị xã Bắc Kạn tăng cường bảo vệ rừng quý hiếm

Trước những diễn biến phức tạp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là các loại cây thuộc nhóm    quý hiếm, trong thời gian qua UBND thị xã Bắc Kạn đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn tăng cường nhiều biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Từ năm 2013 đến nay, Hạt kiểm lâm thị xã chủ động phối hợp với UBND xã Xuất Hóa, nhất là cùng người dân thôn Nặm Dất, Nà Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới cùng tham gia giữ rừng. Hầu hết số lượng gỗ quý hiếm đều tập trung tại khu vực núi đá cao, địa hình hiểm trở để đảm bảo chế độ trực 24/24 Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn đã tham mưu cho chính quyền thành lập Tổ công tác trọ nhà dân. Mặc dù lực lượng tuần tra còn mỏng so với diện tích gỗ quý hiếm cần được bảo vệ nhưng bằng nhiều biện pháp Tổ công tác đã tích bám sát địa bàn, cực tuyên truyền để từng bước làm chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.  Ông Vũ Trọng Quang – Hạt phó Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn: Toàn bộ khu vực này là rừng nguyên sinh, đây là một nguồn gen cực kỳ quý hiếm chúng tôi đang có lộ trình tham mưu với UBND thị xã, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh có phương hướng, biện pháp trình các cấp để thành lập các khu bảo tồn các nguồn gen quý hiếm hiện nay chúng tôi đang tập trung bảo vệ”

Theo quyết định 973/ QĐ – UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về vấn đề cấp nguồn kinh phí khoán bảo vệ trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã nói riêng, tháng 6/2014 Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn đã chủ động phối hợp UBND xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới tiến hành thống kê, đánh sơn toàn bộ số lượng gỗ quý hiếm hiện có khu vực này với tổng số 356 cây gỗ nghiến , 11 cây gỗ trai, khối lượng gỗ tròn là 9,356m3 và 140 cây gỗ tạp, khối lượng gỗ tròn 108m3. Từ  tháng 7/2014 Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn đã thực hiện ký hợp đồng giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ từ năm 2014 – 2018 cùng 16 thôn với 183 hộ gia đình và 06 tập thể cộng đồng thôn bản. Thông qua giao khoán bảo vệ người dân sẽ nâng cao hơn về ý trách, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và có thêm thu nhập theo định mức chi trả hàng năm là 200.000đ/ hecta. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Cán bộ Hạt kiểm lâm thị xã Bắc Kạn nói: Từ đầu năm đến nay, ý thức của người dân đã được nâng lên không còn vào rừng để khai thác gỗ nghiến ở khu vực được quản lý bảo vệ,  tuy nhiên về lâu về dài lực lượng kiểm lâm vẫn làm nòng cốt vẫn phải thường xuyên kiểm tra không thể bỏ mặc việc giao khoán cho người dân”.

Số lượng cây gỗ nghiến phát triển tốt khi được tăng cường bảo vệ

Bằng biện pháp khoán khoanh nuôi, bảo vệ sẽ phần nào nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp cùng nhân dân trên địa bàn hợp lực giữ rừng. Trong đó xây dựng lực lượng kiểm lâm làm nòng cốt thường xuyên kiểm tra,  theo dõi, nắm bắt mọi diễn biến của rừng. Trên hết vẫn là nâng cao ý thức, thái độ của người dân, không  chặt phá rừng trái phép mà tích cực bảo vệ rừng., đặc biệt là bảo tồn những khu vực rừng có nhiều lâm sản quý hiếm../.