Thị xã Bắc Kạn tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm 2013

Chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, các loại thực phẩm nhập khẩu trái phép, không đảm bảo ATTP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP. Phòng Văn hoá &TT, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; hướng dẫn người dân lựa chọn, tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm an toàn. Thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cơ sở vi phạm sản xuất và kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, các sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc … để người dân biết và tẩy chay đối với các cơ sở đó. Uỷ ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và Đội kiểm tra liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để thực phẩm không an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường.