Thị xã Bắc Kạn thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm 2012, thị xã Bắc Kạn đã tích cực triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở một cách quyết liệt và có hiệu quả cao.

Trong năm, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo cấp Ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương gắn với việc thực hiện QCDC; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ thị xã đến cơ sở; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể, từng bước đưa việc thực hiện QCDC đi vào nền nếp. Chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung tháo gỡ các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, từng bước ổn định tư tưởng của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề có dư luận xã hội, những vấn đề nhân dân quan tâm đề nghị giải quyết, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Nhờ thực hiện tốt QCDC tại cơ sở, nhiều công trình, dự án nông thôn trên địa bàn thị xã được triển khai nhanh chóng (Trạm y tế xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành)

Đối với cơ sở xã, phường, việc thực hiện QCDC được triển khai nghiêm túc, qua đó giúp nhân dân không chỉ nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, nhất là việc sử dụng nguồn vốn, xây dựng các công trình, dự án trực tiếp cho cơ sở. Để thực hiện tốt các bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình xây dựng đề án, kế hoạch; công khai quy hoạch tại nơi công cộng; công khai các nguồn huy động đầu tư, đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Trong chiến dịch giao thông nông thôn, đến nay, thị xã đã làm được trên 50km đường liên thôn, liên tổ; 8/8 xã, phường có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm xã và ôtô đi được 4 mùa. Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ riêng năm 2012, nhiều gia đình trên địa bàn thị xã đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản và chặt bỏ cây cối với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng để làm đường giao thông. Tiêu biểu như xã Xuất Hóa, qua tuyên truyền, vận động, đông đảo người dân đã đồng tình ủng hộ hiến đất, góp công làm đường liên thôn, đến nay đoạn đường Nà Bản – Bản Đồn 2 có chiều dài 738m, chiều rộng 3m2, tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng và đường nội thôn Mai Hiên với chiều dài 400m bê tông hóa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng…

Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn thị xã cũng tích cực triển khai, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, tổ; đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Hết năm 2012, thị xã có 63/126 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; có 35 thôn, tổ đạt danh hiệu Làng văn hoá và 8.401 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Để thực hiện QCDC có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn xác định: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các quy định của QCDC ở cơ sở; thực hiện lồng ghép nội dung quy định của QCDC vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong đó có các chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện các quy ước, hương ước; tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là tăng cường nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện QCDC, kỹ năng tổ chức, điều hành công việc tại cơ sở theo quy trình có tính chất dân chủ; làm tốt công tác cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm nguyên tắc dân chủ…/.

Thu Cúc