Thị xã Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005