Thị xã Bắc Kạn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hồng Dương – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hà Thị Hương – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bắc Kạn; các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Bắc Kạn, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam các huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy-UBND-UBMTTQ Việt Nam các xã, phường cùng 145 đại biểu. 

Nhiệm kỳ 2008 -2013, ngoài việc tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc thị xã Bắc Kạn và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hăng hái các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và củng cố hệ thống chính trị. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 22,36 triệu đồng/người/năm tăng 8,94 triệu đồng so với năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,03% năm 2009 xuống còn 3,35% năm 2013; tỷ lệ khu dân cư văn hóa tăng từ 39% năm 2009 lên 74,06% năm 2013; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 77,34 năm 2009 lên 87,05% năm 2013; 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; Phong trào vận động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện có hiệu quả thiết thực cụ thể: trong 5 năm Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thị xã đã vận động, quyên góp được 505.463.000đ; tiếp nhận từ các nguồn hỗ trợ khác 1.040.700.000đ; hỗ trợ làm 61 nhà đại đoàn kết; 240 con lợn giống; hỗ trợ 15 hộ nghèo ốm đau dài ngày, học sinh nghèo; tặng trên 300 xuất quà cho các đối tượng chính sách; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Khuyến học”, quỹ “Chữ thập đỏ”, quỹ “Bảo trợ trẻ em” được 386.215.000đ; ủng hộ nhân dân trong và ngoài tỉnh bị thiên tai, bão lụt được 346.798.500; ủng hộ nhân dân Nhạt Bản bị thiệt hại do sóng thần được 93.347.000đ; ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” được 203.831.000đ…bên cạnh đó UB. MTTQVN thị xã Bắc Kạn đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động thực đạt hiệu quả như: cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”, “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”, “Thị xã Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” …qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến “làm theo Bác” mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế – xã hội…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa được thường xuyên liên tục; công tác phối hợp với chính quyền và một số cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc đã có sự đổi mới nhưng chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao; việc nắm tình hình và phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời; nhận thức về vai trò, vị trí của mặt trận Tổ quốc Việt nam trong hệ thống chính trị và thực tiễn của một số cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ; một số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận; một số Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở chưa chủ động phát huy vai trò ở khu dân cư…

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 là dịp để MTTQ Việt Nam thị xã Bắc Kạn nhìn nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ nhằm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận. Theo đó, Đại hội đề ra chương trình hành động với 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn; Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; Củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,  đồng chí Vi Hồng Dương – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn mong muốn các cấp Mặt trận trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận duy trì sự ổn định, đồng đều và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia giải quyết những việc nảy sinh trên địa bàn liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận…

Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Bắc Kạn đã hiệp thương cử 53 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Trần Thị Thục – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bắc Kạn tái đắc cử chức Chủ tịch UB MTTQVN thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 và hiệp thương cử 16 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội điểm MTTQVN thị xã Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp, là cơ sở để cho MTTQ các huyện còn lại tổ chức đại hội trong thời gian tới.