Thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và động viên QNDB năm 2015

Hội nghị nghe cơ quan Thường trực (Ban chỉ huy quân sự thị xã) công bố Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015 đối với đơn vị thị xã gồm 59 công dân (trong đó chính thức là 50 công dân và dự phòng là 09 công dân); cụ thể: Phường Đức Xuân tổng được giao 08 công dân (chính thức 06 công dân, dự phòng 02 công dân); phường Sông Cầu giao 07 công dân (chính thức 06 công dân, dự phòng 01 công dân); phường Phùng Chí Kiên giao 04 công dân chính thức; phường Nguyễn Thị Minh Khai giao 06 công dân (chính thức 05 công dân, dự phòng 01 công dân); xã Nông Thượng giao 10 công dân (chính thức 09 công dân, dự phòng 01 công dân); xã Xuất Hóa giao 08 công dân chính thức; ); xã Dương Quang giao 07 (chính thức 06 công dân; dự phòng 01 công dân); xã Huyền Tụng giao 09 (chính thức 06 công dân; dự phòng 03 công dân).

Cũng tại hội nghị cơ quan Thường trực đã thông qua Kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2015 và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và các phòng ban liên quan đến Lễ giao, nhận quân được tổ chức vào sáng 09/03/2015 tại sân nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.

Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đề nghị UBND các xã, phường làm tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động các gia đình có con em nhập ngũ đợt này đảm bảo an toàn trong dịp tết, chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự; các phòng, ban liên quan với chức trách nhiệm vụ được phân công chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ để buổi Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và đúng Luật.