THỊ XÃ BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI XUÂN 2014

Hội xuân năm nay với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống của dân tộc tiếp tục được duy trì và gìn giữ như; Tung còn, kéo co, kéo cóc, cờ bỏi, bịt mắt đập niêu, đi khà kheo, chơi đu…Đây là các hoạt động tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Bắc Kạn

Các đồng chí lãnh đạo cùng nhân dân tham gia Tung còn

Kéo co tại Hội xuân thị xã Bắc Kạn

Trò chơi bịt mắt đập niêu

 

Các địa phương, đơn vị tham gia hội xuân với tinh thân đoàn kết, giao lưu, đem khả năng, sự nhiệt tình để thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, đơn vị mình, tất cả vì mục tiêu phát triển đời sống văn hóa – tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Các hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian mang tính cộng đồng thu hút được sự quan tâm của người dân và nhiều du khách.

Thi làm cỗ làng

Đội VNQC thị xã Bắc Kạn biểu diễn tại Hội xuân


 

Lớp lớp thanh niên nắm tay nhau thành vòng tròn

 

nhảy múa xung quanh đống lửa trại sáng rực

 

Việc tổ chức Hội xuân thường niên góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp tết, đồng thời nâng cao tính gắn kết cộng đồng các dân tộc ./.