Thị xã Bắc Kạn tổ chức họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến nhằm đánh giá công nhận đúng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trên cơ sở kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn theo quy trình, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công khai dân chủ. Năm 2014 thị xã Bắc Kạn có 21/126 thôn, tổ được đề nghị công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 68/78 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đề nghị công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 15 gia đình văn hóa tiêu biểu; 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “TDĐKXD ĐSVH” ở cơ sở. Bên cạnh đó Ban chỉ đạo phong trào còn đề nghị khen thưởng 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hoá hàng năm, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện phong trào có vai trò hết sức quan trọng, vừa đảm bảo ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, tạo sự lan tỏa, vừa tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào trong thời gian tới.