Thị xã Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015

Quá trình tổ chức khám sức khỏe đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình theo Thông tư 36/2011/TTLB-YT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Kết quả có 69 công dân đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể:

12 công dân đạt sức khỏe loại 1

32 công dân đạt sức khỏe loại 2

25 công dân đạt sức khỏe loại 3.

Số công dân trên là những đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2015.