Thị xã Bắc Kạn tổ chức kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hành nghề Y – dược tư nhân

Kết quả kiểm tra trên 80 lượt cơ sở hành nghề cho thấy phần lớn các cơ sở đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hành nghề theo Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược. (về cơ sở vật chất, diện tích phòng, bố trí địa điểm, trang thiết bị khám chữa bệnh, phương tiện bảo quản thuốc … cũng như chấp hành các thủ tục hành chính về hồ sơ pháp lý và việc thực hiện quy chế chuyên môn), tuy nhiên còn tồn tại một số vi phạm chủ yếu sau:

– Một số cơ sở hành nghề Y không niêm yết bảng giá dịch vụ, thiếu chứng chỉ hành nghề, biển hiệu không đúng với giấy phép hoạt động, vệ sinh cơ sở chưa sạch sẽ, xử lý rác thải chưa đúng quy định …

– Một số cơ sở hành nghề Dược không niêm yết giá thuốc đầy đủ, bán thuốc quá hạn sử dụng, thiếu sổ sách theo dõi và ghi chép chưa đầy đủ, nhân viên không đeo thẻ khi hành nghề, thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy, sắp xếp thuốc chưa khoa học, hợp lý …

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở 25 cơ sở, xử lý vi phạm đối với 3 cơ sở (1 cơ sở hành nghề Y, 2 cơ sở hành nghề Dược, số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 17.250.000 đồng).

Năm 2015, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở hành nghề y – dược trên địa bàn thị xã chưa được kiểm tra trong năm 2014 và tái kiểm tra đối với các cơ sở vi phạm, nhắc nhở các cơ sở hành nghề y – dược thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề và có biện pháp xử lý vi phạm đối với các trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.