Thị xã Bắc Kạn tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2014

Đ/c Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã , trưởng Ban chỉ đạo hiến máu

  thị xã khai mạc ngày Hội

     Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của cán bộ, CNVC-LĐ, các lực lượng vũ trang về truyền máu và cho máu không có hại cho sức khỏe, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái vì cuộc sống cộng đồng, động viên mọi người tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.

Cán bộ, CNVCLĐ thị xã  tham gia Hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu nhân đạo của thị xã Bắc Kạn đã thu hút trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa góp phần cứu sống bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo.