Thị xã Bắc Kạn tổ chức ngày hội trồng rừng “ cùng Hon đa giữ mãi màu xanh Việt Nam”

Sau gần 2 năm triển khai dự án trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bắc Kạn, hiện đã có 359,98 ha rừng được trồng và chăm sóc. Trong khuôn khổ dự án, tại ngày hội trồng rừng năm 2015 cán bộ nhân viên công ty Hon đa nhiệt tình tham gia trồng thêm 2ha rừng sản xuất. Dự án trồng rừng của công ty Hon đa ViệtNamkéo dài trong 8 năm với tổng số vốn 4,9 tỷ đồng. Trong 04 năm đầu ( 2013 – 2016) sẽ tập trung phủ xanh 490 ha rừng sản xuất tại hai xã Xuất Hóa và Nông Thượng, bốn năm tiếp theo sẽ chăm sóc, tỉa thưa và bảo vệ rừng, việc khai thác bắt đầu thực hiện từ năm 2020./.