Thị xã Bắc Kạn triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Vừa qua, thị xã Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và phát động đợt cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị.

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 6 Chương, 38 Điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Pháp lệnh quy định chặt chẽ quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quy định các trường hợp được nổ súng; các trường hợp được sử dụng công cụ hỗ trợ; quy định nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, giao nộp; tiếp nhận xử lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông qua báo cáo phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, phường trên địa bàn; giới thiệu tóm tắt các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thông qua Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 22/11/2012 của UBND thị xã về việc tổng kiểm tra và phát động mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu lãnh đạo các xã phường, phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của trên địa bàn thị xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng./.

Thu Cúc