Thị xã Bắc Kạn triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2012

Với mục đích tạo điều kiện để cơ thể vật nuôi có sức đề kháng tốt đối với bệnh truyền nhiễm đã được tiêm vác xin, đồng thời hạn chế sự phát sinh, phát triển, lây lan mầm bệnh nhằm bao vây và tiêu diệt các ổ dịch đang tồn tại ở địa phương, tạo điều kiện cho đàn vật nuôi tăng trưởng, phát triển tốt, bảo vệ sức khoẻ cho người chăn nuôi và cộng đồng, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 09/02/2012 về việc triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2012.

Theo đó, đối t­ượng tiêm và loại vác xin sử dụng bao gồm: Vác xin Tụ huyết trùng trâu, bò sẽ tiêm cho trâu, bò, bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên, khoẻ mạnh; vác xin Tụ huyết trùng lợn, Dịch tả, Xoắn trùng tiêm cho lợn từ 2 tháng tuổi trở lên, khoẻ mạnh; vác xin Rabisin tiêm cho chó từ 01 tháng tuổi trở lên, khoẻ mạnh. Còn các loại vác xin khác nh­ư: Niu cát xơn gà; thuốc tẩy sán lá gan trâu, bò; thuốc phòng bệnh ký sinh trùng đư­ờng máu chỉ cung ứng trong thời gian tiêm phòng theo danh sách đăng ký, có chữ ký của hộ gia đình, trưởng thôn và  xác nhận của UBND xã, phư­ờng.

Thời gian thực hiện, đối với tiêm phòng bệnh dại: Ngày 25 và 26/02/2012 tiến hành tiêm đồng khởi tại 4 phường nội thị; ngày 27/02 đến 03/3 đồng khởi tiêm ở 4 xã; ngày 04 đến 07/3/2012 kết thúc tiêm phòng dại trên địa bàn thị xã.

Đối với tiêm phòng gia súc, gia cầm chia làm 02 đợt: Đợt I bắt đầu tiêm từ ngày 10/3 đến 15/4/2012; đợt II bắt đầu tiêm từ ngày 10/9 đến 15/10/2012.

UBND thị xã yêu cầu Trạm Thú y thị xã: Cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng, chủng loại vác xin, vật tư phục vụ tiêm phòng năm 2012; hư­ớng dẫn cách bảo quản, vận chuyển vác xin, liều lượng tiêm, kỹ thuật tiêm cho thú y viên, hướng dẫn thu, chi phí tiêm phòng đúng qui định; đôn đốc, kiểm tra, giám sát nắm tiến độ tiêm… ; tổng hợp số liệu tiêm phòng, báo cáo thanh quyết toán phí bảo hiểm, vác xin về Chi cục Thú y đúng thời hạn.

Các phòng, ban, đoàn thể liên quan phối hợp với Trạm Thú y, UBND các xã, phường tăng cư­ờng công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo bà con nhân dân đồng tình hư­ởng ứng.

UBND các xã, ph­­ường: Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012 theo kế hoạch chung của thị xã gửi về Trạm Thú y trư­ớc ngày 22/02/2012; chỉ đạo các thôn trư­ởng, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể và thú y viên phối kết hợp chặt chẽ tổ chức, thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012; phấn đấu tiêm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, kết thúc tiêm phòng đúng thời gian qui định; có biện pháp xử lý kiên quyết theo Nghị định 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với các tập thể và cá nhân cố tình chống đối, không chấp hành việc tiêm phòng chung theo quy định.

Thôn trư­ởng, tổ trưởng tổ dân phố thống kê đầy đủ tổng đàn vật nuôi, thông báo, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia, thực hiện tốt công tác tiêm vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Thú y viên tiêm phòng triệt để số gia súc, gia cầm nằm trong diện tiêm. Kết thúc tiêm phòng tổng hợp đầy đủ số liệu, thanh quyết toán vác xin, phí tiêm phòng báo cáo UBND xã, phường và Trạm Thú y đúng thời gian qui định.

Chủ vật nuôi cótrách nhiệm đư­a chó đến điểm tiêm tập trung theo qui định của thôn, xã và giữ chó cho thú y tiêm; cố định vật nuôi cho thú y tiêm; thanh toán phí tiêm phòng đầy đủ theo qui định.

Thu Cúc