Thị xã Bắc Kạn: Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 07/03/2012, Ban Chỉ đạo 138 – 150 – 130 thị xã Bắc Kạn đã tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng, chống mua bán người năm 2011; triển khai công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an Tổ quốc”, kế hoạch thực hiện Chương trình 138 – 150 năm 2012 và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015.

Trong năm 2011, Ban Chỉ đạo 138 – 150 – 130 các cấp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và cơ quan thường trực Công an thị xã Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các mặt công tác từ tham mưu, tuyên truyền, vận động quần chúng đến tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) đã có những đổi mới về phương pháp, nội dung thu hút được nhân dân tham gia. Qua phong trào, quần chúng đã cung cấp được 218 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tai, tệ nạn xã hội khác, giúp cho cơ quan điều tra khám phá có hiệu quả nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người, Ban Chỉ đạo 138 – 150 – 130 thị xã Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai 3 chương trình đến các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn. Với việc tập trung triển khai quyết liệt, những phát sinh liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời, không để xảy ra những đột xuất hoặc hình thành điểm nóng và không có các băng, ổ, nhóm hoạt động kiểu xã hội đen tồn tại trên địa bàn. Đặc biệt, so với năm 2010, các vụ, việc phạm pháp hình sự trên địa bàn thị xã đã từng bước được kiềm chế và đã giảm được 23 vụ; số tội phạm về trật tự xã hội cũng đã giảm được 14 vụ; số người nghiện cũng đã giảm được 14 người. Về tỷ lệ điều tra, khám phá án đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt 96,7%, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành của các Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/1998/NQCP ngày 31/07/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng, chống mua bán người và các tệ nạn xã hội khác; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào phù hợp với thực tế của từng địa phương; gắn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể; tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác các tin tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội; tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; củng cố duy trì hoạt động của cum an ninh liên hoàn, ban bảo vệ dân phố, đội thanh niên xung kích… phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường trong việc quản lý người sau cai nghiện, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.