Thị xã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015.

Năm 2015 là năm thứ 66 Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây”. Kể từ đó đến nay, phong trào Tết trồng cây đã thật sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân các địa phương, các ngành, các cấp tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc cải thiện và bảo vệ môi trường. “Tết trồng cây” là một nét đẹp mang tính nhân văn đã trở thành truyền thống không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nammỗi dịp Xuân về   

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò và giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015 và góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại khuon viên trường Trung cấp y tế Bắc Kan

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã cùng các sở ban ngành  đã tham gia trồng 50 cây Long não, 80 cây Phượng, 70 cây Xà cừ tại khuôn viên trường Trung cấp y tế Bắc Kạn.