Thông báo chính thức hoạt động của cửa khẩu song phương Chi Ma ( Việt Nam) – Ái Điểm ( Trung Quốc )