Thông báo chương trình tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn 1245 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo chương trình tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021 ;

Thông báo chương trình tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021