THÔNG BÁO Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn thành phố Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đây THÔNG BÁO số 1464/TB-CATP Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn thành phố Bắc Kan

Nguồn: Công an thành phố Bắc Kan