THÔNG BÁO của Ban Thường vụ Thành uỷ về thời gian khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO của Ban Thường vụ Thành uỷ về thời gian khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn