Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

1. Phu lục 01 môn Kiến thức chung

2. Phu-luc-02-Tieng-Anh

3. Phụ lục số 03 tin hoc

1. Phu lục 01 môn Kiến thức chung (1)

2. Phu-luc-02-Tieng-Anh

3. Phụ lục số 03 tin hoc (1)