Thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2019 thành phố Bắc Kạn