Thông báo đính chính nội dung câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN, 20 năm ngày toàn dân PCCC”

Xem chi tiết tại đây: Thông báo đính chính nội dung câu hỏi cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN, 20 năm ngày toàn dân PCCC

Nguồn: Công an thành phố Bắc Kan