THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về việc hỗ trợ an sinh xã hội

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về việc hỗ trợ an sinh xã hội

Nguồn:Phòng Lao động thành phố Bắc Kạn